ПАРТНЬОРИ

Министерство на културата

Столична община

НМА
„Проф. Панчо Владигеров“

НМУ
„Любомир Пипков“

Софийска
филхармония

НМТ „Стефан Македонски“

Чешки център София

Италиански културен институт

Полски институт София

Къща музей „Панчо Владигеров“ София

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ